gap

Logo spoločnosti
Získajte rozdiel medzi všeobecnou hodnotou
vozidla v čase poistnej udalosti a jeho
kúpnou – obstarávacou cenou, ktorý v prípade
krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z
havarijného poistenia. 100% ochrana vašej
investície do kúpy vozidla a zabezpečenie
dostatku finančných prostriedkov na kúpu
nového vozidla!

gap

Logo spoločnosti
Získajte rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho kúpnou – obstarávacou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. 100% ochrana vašej investície do kúpy vozidla a zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov na kúpu nového vozidla!
Maskot Freddy

Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla je najväčšou obavou majiteľa krádež vozidla alebo jeho zničenie pri autonehode, požiari alebo živelnej pohrome. V prvých troch rokoch klesne trhová hodnota vozidla natoľko, že i najlepšie havarijné poistenie vám poskytne poistné plnenie niekedy len vo výške polovice kúpnej ceny vozidla.

GAP – poistenie finančnej strany – vás ochráni v prvých rokoch po kúpe automobilu, keď je jeho amortizácia najrýchlejšia. Zároveň Vám poskytuje vysokú mieru finančnej istoty v dobe, v ktorej dochádza k veľkému počtu krádeží a nehôd.

GAP poskytuje plnú finančnú ochranu na obdobie 1 až 5 rokov na úrovni kúpnej ceny vozidla. Nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie zmluvy poistenia finančnej straty je mať súčasne uzatvorené (platné) havarijné poistenie vozidla.

Najjednoduchšie je poistiť úplne nové vozidlá (za splnenia určitých podmienok je možné poistiť aj ojazdené vozidlo).

Poistiť je možné aj kurérske vozidlá, vozidlá taxislužby či autopožičovne.

Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla je najväčšou obavou majiteľa krádež vozidla alebo jeho zničenie pri autonehode, požiari alebo živelnej pohrome. V prvých troch rokoch klesne trhová hodnota vozidla natoľko, že i najlepšie havarijné poistenie vám poskytne poistné plnenie niekedy len vo výške polovice kúpnej ceny vozidla.

GAP – poistenie finančnej strany – vás ochráni v prvých rokoch po kúpe automobilu, keď je jeho amortizácia najrýchlejšia. Zároveň Vám poskytuje vysokú mieru finančnej istoty v dobe, v ktorej dochádza k veľkému počtu krádeží a nehôd.

GAP poskytuje plnú finančnú ochranu na obdobie 1 až 5 rokov na úrovni kúpnej ceny vozidla. Nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie zmluvy poistenia finančnej straty je mať súčasne uzatvorené (platné) havarijné poistenie vozidla.

Najjednoduchšie je poistiť úplne nové vozidlá (za splnenia určitých podmienok je možné poistiť aj ojazdené vozidlo).

Poistiť je možné aj kurérske vozidlá, vozidlá taxislužby či autopožičovne.