cestovné poistenie

Logo spoločnosti
Chystáte sa na dovolenku, pobyt alebo
služobnú cestu do zahraničia?

cestovné poistenie

Logo spoločnosti
Chystáte sa na dovolenku, pobyt alebo služobnú cestu do zahraničia?
Maskot Freddy

Ideálnu dovolenku pri mori, na horách, v exotickej prírode, v kruhu rodiny či priateľov a s tým spojený oddych a relax, môžu prekaziť neočakávané situácie. Nenechávajte nič na náhodu a uzavrite výhodné cestovné poistenie pre prípad nepredvídaných udalostí. Bežné ošetrenia vás môžu stať stovky či tisíce eur.

Cestovné poistenie podľa vašich potrieb vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe.
Nájdeme vám optimálne cestovné poistenie, či už krátkodobé poistenie alebo cenovo výhodné celoročné poistenie, prípadne ešte výhodnejšie rodinné cestovné poistenie.

yes Pokiaľ potrebujete uzavrieť cestovné poistenie ihneď, alebo ho chcete uzavrieť pohodlne z domova, urobte to tu a teraz jednoducho uzavretím cestovného poistenia od Allianz – Slovenskej poisťovne.

Poistenie liečebných nákladov (ošetrenia, lieky, hospitalizácia, repatriácia, transporty, doprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby, zuby, zásah horskej služby, riziká súvisiace s terorizmom…)

Asistenčné služby (turistické a lekárske informácie, telefonická pomoc v núdzi, tlmočenie, preklady…)

Poistenie právnej ochrany

Úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)

Poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku, finančné škody)

Poistenie batožiny (poškodenie, krádež)

Poistenie oneskorenia a zrušenia letu

Poistenie rizikových športov

Poistenie storna cesty

Poistenie manuálnych pracovných ciest

Poistenie technickej asistencie

Ideálnu dovolenku pri mori, na horách, v exotickej prírode, v kruhu rodiny či priateľov a s tým spojený oddych a relax, môžu prekaziť neočakávané situácie. Nenechávajte nič na náhodu a uzavrite výhodné cestovné poistenie pre prípad nepredvídaných udalostí. Bežné ošetrenia vás môžu stať stovky či tisíce eur.

Cestovné poistenie podľa vašich potrieb vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe.
Nájdeme vám optimálne cestovné poistenie, či už krátkodobé poistenie alebo cenovo výhodné celoročné poistenie, prípadne ešte výhodnejšie rodinné cestovné poistenie.

yes Pokiaľ potrebujete uzavrieť cestovné poistenie ihneď, alebo ho chcete uzavrieť pohodlne z domova, urobte to tu a teraz jednoducho uzavretím cestovného poistenia od Allianz – Slovenskej poisťovne.

Poistenie liečebných nákladov (ošetrenia, lieky, hospitalizácia, repatriácia, transporty, doprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby, zuby, zásah horskej služby, riziká súvisiace s terorizmom…)

Asistenčné služby (turistické a lekárske informácie, telefonická pomoc v núdzi, tlmočenie, preklady…)

Poistenie právnej ochrany

Úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)

Poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku, finančné škody)

Poistenie batožiny (poškodenie, krádež)

Poistenie oneskorenia a zrušenia letu

Poistenie rizikových športov

Poistenie storna cesty

Poistenie manuálnych pracovných ciest

Poistenie technickej asistencie