Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie vozidiel

Naša spoločnosť ponúka komplexné poisťovacie služby, no špecializujeme sa najmä na poistenie motorových vozidiel a poistenie majetku občanov, podnikateľov a korporátnej klientely.

Radi Vám vypravujeme ponuku poistenia vášho vozového parku, urobíme  audit existujúcich poistných zmlúv, navrhneme optimalizáciu poistenia s cieľom ušetriť na poistnom pri zachovaní kvality poistenia.

Z ponuky poistenia motorových vozidiel vám nájdeme najvýhodnejšie:

  • povinné zmluvné poistenie
  • havarijné poistenie
  • poistenie finančnej straty
  • poistenie skiel vozidla
  • úrazové poistenie sedadiel
  • poistenie právnej ochrany
  • poistenie predĺženej záruky