Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie majetku

Naše služby môžete využiť aj pri poistení nehnuteľného a hnuteľného majetku, či poistenia zodpovednosti za škodu.

Ponúkame komplexné poistenie pre retail i biznis klientov.

Radi si vypočujeme vaše požiadavky na poistenie a navrhneme možnosti poistenia tak, aby bol výsledok pre vás čo najuspokojivejší.

Z našej ponuky vyberáme:

  • poistenie nehnuteľností, budov, stavieb a zodpovednosti za škodu z titulu držby týchto nehnuteľností
  • poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu členov domácnosti
  • poistenie strojov, lodí, lietadiel, plavidiel a prevádzok
  • súborové poistenie vozidiel
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • poistenie dopravcov (CMR)
  • stavebno-montážne poistenie
  • lom stroja a elektroniky
  • profesijné poistenie